FITNESS24SEVEN OY:N JÄSENEHDOT

Versio 2024.01 voimassa 12. huhtikuuta 2024 lähtien

Membership terms in English

Seuraavia jäsenehtoja sovelletaan Fitness24Seven Oy:n, y-tunnus 2402161–5 ("F24S" ja ”Me”) ja nimetyn henkilön ("Jäsen") välillä F24S:n jäsenilleen tarjoamista palveluista tehdyssä sopimuksessa ("Sopimus"). Näiden jäsenehtojen lisäksi F24S soveltaa kulloinkin voimassa olevia viihtyvyyssääntöjä sekä muiden palveluiden ja tarjousten ehtoja, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme (https://fi.fitness24seven.com/)

 

1. Jäseneksi liittyminen

1.1. F24S:n jäsenyys on henkilökohtainen ja sopimuksen solmimisen ja palveluiden käytön alaikäraja on 18 vuotta.

1.2. Sopimuksen solmiminen edellyttää voimassa olevan kuvallisen henkilöllisyystodistuksen esittämistä. E-laskun kautta tapahtuvaa maksua varten tarvitaan lisäksi suomalainen henkilötunnus ja suomalainen pankkitili.

1.3. Jäsenyys antaa oikeuden käyttää F24S:n tiloja Suomessa sekä muissa maissa, joissa F24S:llä on kuntosaleja suoraan tai konserniyhtiöiden kautta – tällä hetkellä Ruotsissa, Norjassa, Thaimaassa ja Kolumbiassa. Huomaa, että eri maissa saattaa olla paikallisia poikkeamia viihtyvyyssäännöissä.

F24S pidättää oikeuden kieltäytyä jäsenyyden myöntämisestä henkilöille, jotka:

    • ovat velkaa F24S:lle tai jollekin sen konserniyritykselle
    • ovat toimineet F24S:n jäsenehtojen tai viihtyvyyssääntöjen vastaisesti hyödyntäessään palveluita aikaisemmin 

2. Jäsentyypit

2.1. Perusjäsenyys – Perusjäsenyys antaa Jäsenelle 24/7 pääsyn kaikkiin F24S kuntokeskuksiin.

2.2.Eläkeläisjäsenyys – Eläkeläisjäsenyys antaa Jäsenelle 24/7 pääsyn kaikkiin F24S kuntokeskuksiin. Liittyäkseen jäseneksi eläkeläisjäsenyydellä, Jäsenen on oltava vähintään 65-vuotias tai vaihtoehtoisesti Jäsenen tulee esittää voimassa oleva Kansaneläkelaitoksen (KELA) todistus siitä, että tämä on oikeutettu kokoaikaiseen sairauspäivärahaan.

2.2.1. Mikäli jäsenen eläkeoikeus on luonteeltaan tilapäinen (esimerkiksi määräaikainen työkyvyttömyyseläke), on eläkeläisjäsenyys voimassa esitetyn todistuksen voimassaolopäivään saakka, jonka jälkeen jäsenyys päivittyy automaattisesti perusjäsenyydeksi. Eläkeläisjäsenyyttä voidaan jatkaa Jäsenen esittäessä uusi, voimassaoleva KELA:n myöntämä todistus. Mikäli todistus esitetään sen jälkeen, kun jäsenyys on jo päivittynyt perusjäsenyyteen tai perusjäsenyyden kuukausittainen lasku- tai veloitustapahtuma on luotu, jäsenyys ja jäsenhinta korjataan eläkeläisjäsenyyteen sellaisesta kuukaudesta alkaen, josta ei ole vielä laskutettu. Eläkeläisjäsenyyttä ei aseteta voimaan takautuvasti.

2.2.2. Määräaikaisena solmittu eläkeläisjäsenyys edellyttää, että Jäsenen todistus eläkeoikeudesta on voimassa koko määräaikaisen sopimuksen keston ajan.

2.3. Opiskelijajäsenyys – Opiskelijajäsenyys antaa Jäsenelle 24/7 pääsyn kaikkiin F24S kuntokeskuksiin. Liittyäkseen jäseneksi opiskelijajäsenyydellä, Jäsenen on esitettävä F24S:n hyväksymä, voimassa oleva opiskelijakortti. Tiedot hyväksyttävistä opiskelijakorteista on saatavilla F24S:n verkkosivuilla sekä kuntokeskusten vastaanotoissa.

2.3.1. Toistaiseksi voimassaolevana solmitun sopimuksen opiskelijajäsenyys jatkuu automaattisesti opiskelijakortin viimeisen voimassaolopäivän jälkeen perusjäsenyytenä. Opiskelijajäsenyyttä voidaan jatkaa Jäsenen esittäessä uusi, voimassaoleva opiskelijakortti. Mikäli opiskelijakortti esitetään sen jälkeen, kun jäsenyys on jo päivittynyt perusjäsenyyteen tai perusjäsenyyden kuukausittainen lasku- tai veloitustapahtuma on luotu, jäsenyys ja jäsenhinta korjataan opiskelijajäsenyyteen sellaisesta kuukaudesta alkaen, josta ei ole vielä laskutettu. Opiskelijajäsenyyttä ei aseteta voimaan takautuvasti.

2.3.2. Määräaikaisena solmittu opiskelijajäsenyys edellyttää, että Jäsenen opiskelijakortti on voimassa koko määräaikaisen sopimuksen keston ajan.

2.4. Mikäli sopimuksessa sovitaan liikuntarajoitteisten sisäänkäynnin käytöstä, koskee sopimus kaikkia toimipisteitä, joissa on esteetön sisäänkäynti.

2.5. Kaikki jäsentyypit antavat oikeuden varata ryhmäliikuntatunteja niissä kuntokeskuksissa, jotka tarjoavat ryhmäliikuntatunteja ja joita järjestetään sellaisena aikana, jona jäsenellä on oikeus käyttää kuntokeskuksia.

3. Jäsenkortti sekä sisään- ja uloskäynti

3.1. F24S:llä on käytössä digitaalinen jäsenkortti, jonka jäsen saa käyttöönsä välittömästi jäsenyyden rekisteröinnin jälkeen F24S:n sovelluksessa lataamalla sovelluksen ja kirjautumalla sisään sähköpostiosoitteellaan ja salasanallaan.

3.2.Mikäli jäsen on estynyt käyttämästä F24S sovellusta ja digitaalista jäsenkorttia yhteensopimattoman laitteen tai henkilökohtaisen fyysisen rajoitteen vuoksi, voi F24S tilannekohtaisesti myöntää jäsenen käyttöön fyysisen jäsenkortin.

3.3. Jäsenelle myönnetään tilapäinen fyysisen jäsenkortin käyttöoikeus myös tilanteessa, jossa tämä käyttää sellaista kuntokeskusta, jonka kulkujärjestelmä ei ole vielä yhteensopiva digitaalisen jäsenkortin kanssa. Tässä tapauksessa F24S pidättää oikeuden katkaista fyysisen jäsenkortin käyttöoikeus välittömästi silloin, kun kuntokeskuksen kulkujärjestelmä uusitaan yhteensopivaksi digitaalisen jäsenkortin kanssa.

3.4. Jäsenen tulee pitää jäsenkortti mukanaan aina vieraillessaan kuntokeskuksessa ja kirjata jäsenkortillaan jokainen sisään- ja uloskäynti. Digitaalisella jäsenkortilla kirjaus tapahtuu skannaamalla tähän osoitettu QR-koodi. Fyysinen jäsenkortti leimataan jäsenkortin lukijassa. Kuntokeskuksen vastaanoton ollessa suljettuna, kirjaus tapahtuu ovissa olevien lukijoiden kautta. Vastaanoton aukioloaikoina kirjaus tapahtuu vastaanotossa sijaitsevan QR-koodin tai jäsenkortin lukijan kautta.

3.5. Jäsenkortti on tarkoitettu vain jäsenen henkilökohtaiseen käyttöön ja jäsen on vastuussa siitä, että jäsenkortti on vain hänen itsensä saatavilla. Jäsen ei saa päästää muita henkilöitä sisään tai ulos kuntokeskuksesta. Mikäli jäsenkortti katoaa tai joku muu, kuin jäsen saa pääsyn tämän jäsenkorttiin, esimerkiksi varkauden tai laitteen katoamisen myötä, jäsenen tulee ilmoittaa asiasta välittömästi F24S:lle, jotta F24S voi ryhtyä toimiin väärinkäytön ehkäisemiseksi.

4. Yhteystiedot 

Jäsenen tulee ilmoittaa F24S:lle kaikista yhteys- ja maksutietojen muutoksista (mukaan lukien nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut annetut tiedot). Kaikki kirjeenvaihto lähetetään Jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

5. Sopimuksen kesto ja irtisanominen

5.1. Toistaiseksi voimassaoleva jäsensopimus

5.1.1. Toistaiseksi voimassaolevana solmittu sopimus on luonteeltaan jatkuva sopimus, joka tulee päättää erillisellä irtisanomisella. Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanomisaika on kaksi (2) kuukautta alkaen siitä päivästä, kun F24S vastaanottaa jäsenen irtisanomisilmoituksen.

5.2. Määräaikainen jäsensopimus

5.2.1. Määräaikaisena solmittu jäsensopimus on voimassa sopimuksessa sovitun ajan ja päättyy automaattisesti sovitun ajan päättyessä.

5.2.2. Määräaikaista jäsensopimusta ei voi lähtökohtaisesti irtisanoa sopimuskauden aikana.

5.2.3. Mikäli Jäsenen olosuhteet muuttuvat olennaisesti tavalla, jota hän ei ole voinut ennakoida sopimuksen tekohetkellä ja olosuhdemuutoksen myötä F24S:n palveluiden hyödyntäminen ei ole enää mahdollista, voi Jäsen irtisanoa määräaikaisen sopimuksen kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla. Jäsen vastaa siitä, että pystyy esittämään tarvittavat todisteet edellä mainitusta ennakoimattomasta olosuhdemuutoksesta.

5.2.4. Mikäli jäsen on solminut jäsensopimuksensa työnantajan myöntämän edun kautta ja työnantaja vastaa sopimuksen kuluista, sopimusta ei voida irtisanoa.

5.3. Tapaturmavakuutus

5.3.1. Jos jäsen ottaa tapaturmavakuutuksen, vakuutuksen kesto määräytyy jäsenyyden keston mukaisesti ja jäsen on vakuutettu sinä aikana, kun hän harjoittelee F24S:n tiloissa Suomessa.

5.3.2. Tapaturmavakuutuksen vakuutuksenantaja on tällä hetkellä HDI Global Specialty SE, Sverige Filial, y-tunnus 516402-6345, ja vakuutus on Svedea AB:n nimissä. Lisätietoa tapaturmavakuutuksesta löytyy F24S:n verkkosivuilta (https://fi.fitness24seven.com/jasenyys/tapaturmavakuutus/).

5.3.3. F24S pidättää itsellään oikeuden vaihtaa vakuutusyhtiötä edellyttäen, että tämä voidaan tehdä ilman, että ehdot muuttuvat niin, että jäsenelle aiheutuu merkittävää haittaa. Kaikista muutoksista kommunikoidaan jäsenelle kohtuullisessa ajassa etukäteen.

5.4. Irtisanomisilmoitus

5.4.1. Jäsen voi irtisanoa jäsenyyden ja tapaturmavakuutuksen Omien Sivujen kautta, joka löytyy F24S:n verkkosivuilta. Vaihtoehtoisesti jäsen voi ilmoittaa irtisanomisesta kirjallisesti osoitteeseen info@f24s.fi tai postitse osoitteeseen: Fitness24Seven Oy, Asiakaspalvelu, Mäkelänkatu 87, 00610 Helsinki.

5.4.2. Irtisanominen on lähtökohtaisesti sitova, eikä sitä voida peruuttaa.

6. Jäsenyysmaksujen maksaminen

6.1. Jäsen on henkilökohtaisesti vastuussa sopimuksen mukaisten maksujen maksamisesta F24S:lle. Tämä soveltuu myös silloin, kun sopimukseen on merkitty maksajaksi toinen henkilö.

6.2. Uuden sopimuksen solmimisen yhteydessä jäsen maksaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen aloitusmaksun.

6.3. Mikäli sopimus solmitaan määräaikaisena, jäsenmaksu maksetaan etukäteen ja kokonaisuudessaan sopimuksen solmimisen yhteydessä.

6.4. Mikäli sopimus solmitaan toistaiseksi voimassa olevana, jäsenmaksu maksetaan kuukausittain etukäteen automaattisella korttiveloituksella tai e-laskutuksella. Tulevan kuukauden treenimaksu erääntyy edellisen kuukauden 29. päivänä. Kuluvaa kuukautta koskeva tapaturmavakuutusmaksu erääntyy kunkin kuukauden ensimmäisenä päivänä.

6.5. Automaattista korttiveloitusta koskevat ehdot

6.5.1. Mikäli jäsen valitsee maksutavaksi automaattisen korttiveloituksen, vastaa hän siitä, että maksukortti (pankki- tai luotto) on aktivoitu ja, että sopimuksen mukaiset maksut voidaan veloittaa automaattisesti maksukortilta koko sopimuksen voimassaoloajan.

6.5.2. Maksun veloitus tapahtuu automaattisesti sovittuna eräpäivänä ilman erillistä ilmoitusta. Mikäli veloitustapahtuma epäonnistuu eräpäivänä, veloitusyritys toistetaan enintään eräpäivää seuraavina neljänä (4) päivänä.

6.6. E-laskutusta koskevat ehdot

6.6.1. Valitessaan maksutavaksi e-laskun, jäsenen on aktivoitava e-laskutuslupa henkilökohtaisessa verkkopankissaan kolmen (3) päivän kuluessa tämän sopimuksen solmimisesta.

6.6.2. E-lasku on toimitettavissa vain henkilöasiakkaan verkkopankkiin. E-laskun toimittaminen yritykselle ei ole mahdollista.

6.6.3. Jäsen vastaa e-laskun vastaanottamisesta ja maksamisesta eräpäivään mennessä. F24S ei vastaa laskun lähettämisestä missään muussa muodossa.

6.6.4. Jokainen jäsen vastaa itsenäisesti oman pankkinsa e-laskutusluvan aktivoimiseen liittyvien ohjeiden noudattamisesta, sisältäen niihin liittyvät yleiset ehdot.

6.7. Liikuntaedut

6.7.1. F24S hyväksyy maksuja useamman eri palveluntarjoajan liikuntaeduilla. Hyväksytyt maksutavat löydät F24S:n verkkosivuilta. F24S noudattaa kunkin liikuntaedun palveluntarjoajan ohjeistuksia liittyen edun hyödyntämiseen.

6.7.2. Liikuntaedun käyttäminen maksamisessa ei poista jäsenen vastuuta aktivoida sopimuksessa määritettyä ensisijaista maksutapaa käyttöön.

6.7.3. Jäsenyyttä voi maksaa etukäteen vähintään kaksi (2) kuukautta ja enintään kaksitoista (12) kuukautta kerrallaan. Muistutus- tai perintätilassa olevia laskuja tai vakuutusta koskevia maksuja ei voi maksaa liikuntaedulla.

6.7.4. Maksun tulee tapahtua kuntokeskuksen vastaanotossa, F24S ei hyväksy etänä tehtyjä maksuja. Liikuntaeduilla tehtyjä maksuja ei palauteta tai korvata.

6.8. Maksamattomat jäsen- ja vakuutusmaksut

6.8.1. Jos jäsen- tai vakuutusmaksua ei makseta eräpäivään mennessä, pidättää F24S oikeuden sulkea Jäseneltä pääsy F24S:n tiloihin ja muihin palveluihin, sekä siirtää maksamaton jäsenmaksu perintäyhtiön perittäväksi.

6.8.2. Maksumuistutus ja muut perintätoimenpiteet toteutetaan perintäyhtiön toimesta. Maksumuistutus lähetetään sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

6.8.3. Jäsenen pääsy F24S:n tiloihin voidaan avata uudelleen, kun Jäsen on suorittanut täyden maksusuorituksen, sisältäen mahdollisen viivästyskoron sekä lainmukaiset muistutus- ja perintäkustannukset.

6.8.4. Pääsyn sulkeminen maksamattoman laskun vuoksi ei poista jäsenen maksuvelvollisuutta ajalta, jolloin pääsy F24S:n tiloihin on ollut suljettu sopimuksen voimassaoloaikana.

7. Kampanjat 

7.1. Mikäli jäsen solmii sopimuksen alennukseen oikeuttavan kampanjan aikana, sovelletaan sopimukseen näiden ehtojen lisäksi kampanjaa koskevia erityisehtoja.

7.2. Kampanjan kautta mahdollisesti alennettu jäsenhinta on voimassa kampanjaehdoissa asetetun kampanjajakson ajan. Kampanjajakson päätyttyä päivittyy jäsenyyden hinta automaattisesti normaalihinnaston mukaiseksi.

8. F24S:n Omat sivut ja sovellus

8.1. Jäsenyyden solmimisen jälkeen jäsen saa käyttöoikeuden F24S Omat Sivut-palveluun ja mobiilisovellukseen. Kirjautuminen edellä mainituille alustoille tapahtuu F24S:lle rekisteröidyn sähköpostiosoitteen ja jäsenen asettaman salasanan kautta.

8.2. Omat Sivut on saatavilla F24S:n verkkosivuilla (https://fi.fitness24seven.com/) ja Omilla Sivuilla jäsen voi hallinnoida henkilökohtaista jäsenyyttään (esimerkiksi irtisanominen).

8.3. Sovellus on ladattavissa laitteen sovelluskaupasta ja siihen sovelletaan erillisiä käyttöehtoja, jotka jäsen hyväksyy kirjautuessaan sisään sovellukseen ensimmäistä kertaan.

8.4. Sovelluksen kautta jäsen saa käyttöönsä digitaalisen jäsenkortin. Ryhmäliikuntatuntien varauksiin liittyvä hallinnointi tapahtuu sovelluksen kautta.

8.5. Jäsen voi kirjautua sovellukseen vain yhdellä laitteella kerrallaan (”Päälaite”). Päälaite on vaihdettavissa jäsenen toimesta kuuden (6) kuukauden välein. Mikäli päälaite on tarpeen vaihtaa annetun aikarajan ulkopuolella, jäsenen tulee ottaa yhteys F24S asiakaspalveluun.

8.6. F24S hallinnoi ja ylläpitää Omia Sivuja sekä sovellusta ja tekee kaikkensa varmistaakseen, että ne ovat saatavilla Jäsenelle keskeytyksettä. Palvelun saatavuudessa voi esiintyä tilapäisiä katkoksia esimerkiksi päivitysten ja huoltotöiden vuoksi. Mahdollisissa katkoksissa tai käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa jäsenen tulee olla välittömästi yhteydessä F24S:n asiakaspalveluun tilanteen ratkaisemiseksi.

9. Loyalty-etuohjelma

9.1. F24S tarjoaa jäsenilleen Loyalty-etuohjelman kolmella tasolla: Blue, Gold ja Black.

9.2. Loyalty-etuohjelma sisältää vaihtuvia etuja ja tarjouksia, jotka on kohdennettu nimenomaisesti tietyn jäsentason omaaville jäsenille. Näihin etuihin ja tarjouksiin sovelletaan erillisiä, kulloinkin voimassaolevia etua koskevia ehtoja.

9.3. Jäsen saavuttaa ensimmäisen, Blue-tason, liittyessään jäseneksi. Gold-tason saavuttaminen edellyttää kolmen (3) vuoden jatkuvaa jäsenyyttä. Black-tason jäsen saavuttaa, kun jäsenyys on ollut jatkuva seitsemän (7) vuoden ajan. Jäsenyys katsotaan jatkuvaksi vain, mikäli Jäsenen eri jäsensopimusten välillä on enintään seitsemän (7) päivän tauko.

9.4. Mikäli jäsen solmii uuden jäsensopimuksen yli seitsemän (7) päivää edellisen sopimuksen päättymisen jälkeen, jäsenyyden aikaisempi Loyalty-etutason nollaantuu ja siirtyy Blue-jäsentasolle.

10. Muutosten tekeminen voimassa olevaan jäsenyyteen

10.1. Jäsenyyden jäädyttäminen

10.1.1. Jäsenyyden jäädyttäminen on mahdollista palvelumaksua vastaan tai maksutta, mikäli jäsen esittää terveydenhuollon ammattilaisen lausunnon, ettei ole kykeneväinen harjoittelemaan pyydetyn jäädytysjakson aikana. Jäsenyyden voi jäädyttää maksutta myös esittämällä tositteen työttömyydestä tai asevelvollisuudesta.

10.1.2. Sopimus voidaan jäädyttää enintään kahdentoista (12) kuukauden ajaksi kerrallaan. Jäädytysajan päätyttyä jäsenyys aktivoituu automaattisesti. Takautuva jäädyttäminen ei ole mahdollista.

10.1.3. Jäsenen tulee säilyttää kuittaus jäädytyksestä huolellisesti ja tarvittaessa esittää se myöhemmin F24S:n pyynnöstä.

10.1.4. Mikäli jäädytyksestä sovitaan sen jälkeen, kun seuraavan kuukauden lasku tai veloitustapahtuma on luotu, tulee seuraavan kuukauden jäsen- ja vakuutusmaksu maksaa normaalisti. Maksetut, jäädytettynä olevat treenipäivät jäävät säästöön ja hyvitetään automaattisesti treeniaikana jäädytyksen päätyttyä. Jäädytys- ja irtisanomisaika eivät voi olla voimassa samanaikaisesti.

10.2. Jäsenyyden siirtäminen

10.2.1. Normaalihintainen määräaikainen jäsenyys voidaan siirtää toiselle henkilölle yhden (1) kerran sopimuksen voimassaoloaikana. Siirronsaaja ei voi siirtää jäsenyyttä eteenpäin. Toistaiseksi voimassaolevat jäsenyydet sekä avajais- ja kampanjatarjoukset eivät ole siirrettävissä.

10.2.2. Jäsenen, jolle sopimus siirretään, tulee täyttää siirrettävän jäsenyyden ehdot, joita voi liittyä esimerkiksi opiskelija- tai eläkeläisjäsenyyksiin tai yrityksen työntekijöitä koskeviin jäsenyyksiin.

10.2.3. Jäsenyyden siirron yhteydessä siirtävän jäsenen on maksettava F24S:lle voimassaolevan hinnaston mukainen siirtomaksu. Jäsenen, jolle sopimus siirretään, tulee maksaa voimassaolevan hinnaston mukainen aloitusmaksu ja hyväksyttävä sopimuksen ehdot kirjallisesti.

10.2.4. Mikäli jäsen on solminut jäsensopimuksen työnantajayrityksen myöntämän edun kautta ja työnantajayritys vastaa sopimuksen kuluista, työnantajayrityksellä on oikeus omien etua koskevien ehtojen mukaisesti siirtää sopimus toiselle henkilölle.

11. Peruuttamisoikeus

11.1. Jos jäsen on tehnyt sopimuksen etäsopimuksena, esimerkiksi F24S:n verkkosivujen kautta, jäsenellä on kuluttajasuojalain 6. luvun 14 §:n mukainen oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa siitä, kun sopimus on solmittu. Jos sopimus tehdään F24S:n tiloissa tai muussa kiinteässä tai siirrettävässä myyntipaikassa (esimerkiksi messut), ei peruuttamisoikeutta ole.

11.2. Peruuttamisaika 14 päivää alkaa sitä päivää seuraavasta päivästä, jona jäsen on solminut sopimuksen vaikka jäsen ei vielä olisi aloittanut jäsenyyden käyttöä.

11.3. Käyttääkseen peruuttamisoikeuttaan jäsenen on ilmoitettava siitä F24S:lle lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@f24s.fi. Vaihtoehtoisesti jäsen voi käyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta löytyvää Oikeusministeriön asetuksen 110/2014 mukaista mallia.

11.4. Jäsenen tulee lopettaa F24S:n palvelujen käyttö välittömästi käytettyään sopimuksen peruuttamisoikeuttaan.

11.5. Vastaanotettuaan jäsenen peruuttamispyynnön F24S lähettää jäsenelle vahvistuksen sopimuksen päättymisestä sekä sopimukseen liittyvien maksujen palautuksesta. F24S:llä on oikeus periä jäseneltä sopimuksen mukainen maksu siltä osin, kuin jäsen on ennen sopimuksen peruuttamista käyttänyt F24S:n palveluita.

12. Viihtyvyyssäännöt

F24S kannattaa kaikkien ihmisten tasa-arvoa. F24S edellyttää kaikkien jäsentensä kohtelevan toisiaan ja F24S:n henkilökuntaa asiallisesti ja kunnioittavasti sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, vammaisuudesta, etnisestä alkuperästä, vakaumuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai iästä riippumatta. F24S:llä on nollatoleranssi sellaisten toimien suhteen, jotka jäsenet tai henkilökunta voivat kokea loukkaaviksi tai halventaviksi. Tähän kuuluvat sanat, kehonkieli, pukeutuminen ja muut ilmaisun muodot. Tilat on tarkoitettu vain harjoitteluun liittyvää toimintaa varten ja jäsen voi käyttää niitä yksinomaan kyseiseen tarkoitukseen. Jäsen on velvollinen noudattamaan F24S:n asettamia, kulloinkin voimassaolevia viihtyvyyssääntöjä ja treenaamisesta annettuja ohjeita, jotka löytyvät F24S:n verkkosivuilta (https://fi.fitness24seven.com/)

13. Kielto mainostaa tai harjoittaa kilpailevaa toimintaa

F24S:n henkilökunnalla on yksinoikeus jäsenten ohjaamiseen kuntokeskuksissa. Tiloissa ei saa harjoittaa kilpailevaa tai omaa liiketoimintaa (esim. tarjoamalla valmennusta, ohjausta tai myymällä harjoitteluun liittyviä laitteita tai palveluita) tai mainostaa muiden yritysten palveluita tai tuotteita ilman F24S:n kirjallista lupaa. 

14. Kameravalvonta ja muu tilojen valvonta

14.1. Turvallisuussyistä kaikkien F24S:n toimitilojen sisäänkäynnit ja tilat ovat ympärivuorokautisen kameravalvonnan alaisia.

14.2. Vartijat ja F24S:n henkilökunta suorittavat jäsenkorttitarkastuksia. Mikäli jäsen ei pysty esittämään jäsenkorttiaan tarkastuksen yhteydessä, hänet voidaan poistaa tiloista.

14.3. Ongelmien tai hätätilanteiden sattuessa jäsenen on soitettava vartioinnin päivystysnumeroon. Päivystysnumero löytyy uloskäyntien välittömästä läheisyydestä.

15. Henkilötiedot

15.1. F24S käsittelee jäsenen henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan F24S:n tietosuojakäytännön ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Jäsenelle ilmoitetaan tällaisiin toimintatapoihin tehtävistä merkittävistä muutoksista.

15.2. Jäsen vakuuttaa lukeneensa ja ymmärtäneensä sopimuksen allekirjoitushetkellä voimassaolevan F24S:n tietosuojakäytännön, joka löytyy osoitteesta https://fi.fitness24seven.com/yksityisyyskaytanto.

15.3. Jäsenelle on ilmoitettu, että sisäänkäyntiä ja tiloja valvotaan turvallisuussyistä kameravalvonnalla.

16. Vastuunrajoitus

16.1. Jäsen on vastuussa siitä, että hänen terveydentilansa on sellainen, että hän voi turvallisesti osallistua F24S:n toimintaan. F24S varaa oikeuden kieltäytyä tarjoamasta palvelua jäsenelle, mikäli jäsenen harjoittelu aiheuttaa ilmeistä vaaraa tämän terveydelle.

16.2. F24S ei vastaa jäsenelle aiheutuneesta henkilövahingosta, omaisuusvahingosta tai jäsenen omaisuuden menetyksestä, paitsi mikäli sellainen vahinko tai menetys johtuu F24S:n törkeästä huolimattomuudesta.

16.3. Tavaroiden säilytys kuntokeskusten kaapeissa on sallittua vain harjoittelun aikana. Jäsenen on luovutettava kaappi muiden käyttöön poistuessaan kuntokeskuksesta.

16.4. F24S ei vastaa jäsenen tai hänen mukanaan kulkevan vieraan arvoesineistä. F24S pidättää itsellään oikeuden murtaa kaappien lukot, mikäli epäillään, että jäsen varaa kaappia ja/tai säilyttää siellä tavaroitaan tiloista poistumisen jälkeen. F24S ei ole velvollinen korjaamaan tästä syystä murretun kaapin lukkoa.

16.5. Mahdollisia tiloihin jätettyjä tavaroita käsitellään löytötavaralain mukaisella tavalla.

17. Korjaus ja huolto 

17.1. F24S tekee ajoittain tilojen kunnostustöitä sekä korjauksia, huoltoa ja laitteiden vaihtoja, mikä voi johtaa tilapäisiin poikkeamiin salin käytettävyydessä tai aukioloajoissa. Mikäli toimenpiteiden arvioidaan aiheuttavan haittaa jäsenelle, F24S ilmoittaa jäsenelle näistä kohtuullisessa ajassa etukäteen joko tilassa olevilla ilmoituksilla tai sähköpostitse.

17.2. Koska sopimus antaa jäsenelle oikeuden käyttää kaikkia F24S:n kuntokeskuksia, ei jäsenellä pääsääntöisesti ole oikeutta irtisanoa sopimusta tai vaatia jäsenmaksun alentamista kohdassa 17.1 mainittujen korjausten tai huoltojen takia.

18. Muutokset jäsenehtoihin ja palveluntarjontaan

18.1. F24S:llä on oikeus tehdä muutoksia sopimusten jäsenmaksuihin, muihin maksuihin ja näihin ehtoihin.

18.2. Jos jäsenmaksuihin tai jäsenehtoihin tehdään jäsenelle haitallisia muutoksia, niistä ilmoitetaan jäsenelle sähköpostitse tai tekstiviestillä vähintään yksi (1) kuukausi etukäteen ennen muutoksen voimaantuloa.

18.3. Koska jäsenyys antaa jäsenelle oikeuden käyttää kaikkia F24S:n kuntokeskuksia, jäsenellä ei pääsääntöisesti ole oikeutta irtisanoa sopimustaan tai vaatia jäsenmaksun alentamista F24S:n tarjontaan tehtyjen muutosten vuoksi, paitsi jos muutokset aiheuttavat merkittävää haittaa jäsenelle.

18.4. Jäsenet, jotka irtisanovat sopimuksensa tällaisen merkittävää haittaa aiheuttavan muutoksen vuoksi, ovat suojattuja mahdolliselta hinnanmuutokselta irtisanomisaikana. Jos jäsen irtisanoo sopimuksensa tämän kohdan perusteella, jäsenen on voitava osoittaa kirjallisesti, että irtisanominen on tapahtunut.

19. Ylivoimainen este 

F24S ei vastaa F24S:n jäsenelle tarjoaman palvelun vähentymisestä tai rajoittumisesta, joka johtuu F24S:stä riippumattomasta tapahtumasta tai jota F24S ei ole voinut kohtuudella estää tai ennakoida (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen seuraaviin: pandemia, lakko, työtaistelu, tulipalo, tulva, mellakka, hallituksen määräys tai asetus, terrorismi).

20. Sopimusrikkomus

20.1. Jos jäsen on toiminut sopimuksen vastaisesti, F24S:llä on oikeus rajoittaa jäseneltä F24S:n tilojen, palveluiden tai näiden osien käyttöä, irtisanoa sopimus tai päättää sopimus välittömästi.

20.2. Jos F24S rajoittaa jäsenen oleskelua, F24S:n tilojen, palveluiden tai näiden osien käyttöä, tämä ei poista jäsenen maksuvelvollisuutta ajalta, jolloin edellä mainitut rajoitukset ovat voimassa. Mahdollisesti etukäteen maksettuja sopimukseen perustuvia maksuja ei tällöin palauteta tai muulla tavoin hyvitetä.

20.3. Jos F24S irtisanoo jäsenyyden, noudatetaan sopimuksen mukaista kahden (2) kuukauden irtisanomisaikaa ja jäsenen maksuvelvollisuus jatkuu sopimuksen jäljellä olevan voimassaoloajan.

20.4. F24S:llä on oikeus päättää jäsenyys ja katkaista jäsenen käyttöoikeus palveluihin välittömästi, jos jäsen syyllistyy merkittävään sopimusrikkomukseen. Mahdollisesti etukäteen maksettuja sopimukseen perustuvia maksuja ei tällöin palauteta tai muulla tavoin hyvitetä.

20.5. Jos jäsenen sopimusrikkomuksesta aiheutuu vahinkoa F24S:lle, F24S:llä on oikeus vaatia jäseneltä aiheutunutta vahinkoa vastaavaa korvausta.

21. Riidanratkaisu

21.1. Jos jäsen katsoo, että F24S:ltä sopimuksen mukaisesti ostettu palvelu on virheellinen, tulee jäsenen ilmoittaa virheelliseksi katsomastaan menettelystä kirjallisesti kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän on havainnut virheen.

21.2. Jos jäsen katsoo, että hänen ostamansa palvelu on virheellinen, mutta F24S ei ole samaa mieltä, osapuolilla on erimielisyys. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välillä neuvottelemalla. Kuluttajana Jäsenellä on tällaisessa tilanteessa oikeus kääntyä myös kuluttajaneuvonnan puoleen ja saattaa tämän jälkeen asia tarvittaessa kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ovat saatavilla kuluttajaneuvonnan verkkosivuilla (https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/kuluttajaneuvonta/). Kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot sekä ohjeet asian vireille panemiseksi ovat saatavilla osoitteessa: https://www.kuluttajariita.fi/. Kuluttajalla on myös mahdollisuus saattaa erimielisyys käsiteltäväksi EU-komission ylläpitämän verkkovälitteisen riidanratkaisualustan, ODR:n kautta.

21.3. Osapuolet voivat myös kääntyä yleisen tuomioistuimen puoleen, jos sopimuksesta aiheutuu riita jota osapuolet eivät ole pystyneet itse ratkaisemaan. Mikäli asia joudutaan viemään tuomioistuimen ratkaistavaksi, käsitellään asia siinä käräjäoikeudessa, jossa tuomiopiirin alueella jäsenellä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.